Praha, 13/12/2023

V letošním roce v Česku došlo k výraznému nárůstu počtu zaniklých firem, přičemž jejich celkový počet převyšuje loňské čísla i počty z doby covidové pandemie. Analýza odhaluje, že i přes tento nárůst počtu zaniklých firem, celkový počet firem v zemi nadále roste. Tento trend lze pozorovat napříč různými odvětvími a regiony, přičemž některé kraje a sektory vykazují zvláště dynamický růst.

Pro hlubší vhled do toho, jak se tento vývoj odráží v konkrétních číslech a co to znamená pro české podnikatelské prostředí, si přečtěte zde.