Boloňa, 30/05/2022

Naše mateřská společnost CRIF oznámila, že uzavřela smlouvu o akvizici se společností Tinexta, resp. její divizí Credit Information and Management, která nabízí obchodní informační služby a technické a oceňovací služby v oblasti nemovitostí.


Transakce konkrétně zahrnuje prodej podílů Tinexty ve společnostech Innolva S.p.A. společnosti CRIF. Tato společnost nabízí služby na podporu rozhodovacích procesů. Dále transakce zahrnuje prodej podílů ve společnosti ReValuta S.p.A., která nabízí realitní služby (posouzení a ocenění). Transakce oceňuje divizi na celkovou podnikovou hodnotu 237,5 milionu EUR. Transakce podléhá určitým odkládacím podmínkám obvyklým pro tento druh transakcí.


Akvizice je součástí víceletého programu významných investic zaměřených na rozšíření partnerského ekosystému CRIF, jehož cílem je poskytovat trhu stále podrobnější informace a vysoce výkonná a inovativní řešení.
„Stále složitější a sofistikovanější požadavky zákazníků, snaha o nové digitální technologie a globalizace podnikání způsobují, že trhy jsou stále dynamičtější a konkurenceschopnější. V této souvislosti představuje akvizice společností Innolva a ReValuta pro CRIF velkou příležitost k dalšímu upevnění své vedoucí pozice v oblasti úvěrových a obchodních informací a služeb integrovaného řízení úvěrů a marketingu,“ uvedl Carlo Gherardi, předseda představenstva a generální ředitel CRIF. „Společnost CRIF již několik let sleduje strategii růstu, která byla zčásti implementována prostřednictvím četných akvizic v Itálii a na celosvětové úrovni a v této cestě budeme určitě pokračovat.“


Cílem akvizice společností Innolva a ReValuta společností CRIF je poskytovat svým klientům služby vyznačující se nejvyššími standardy kvality, komplexním a přesným souborem informací pokrývajících celý cílový trh, jakož i technologickými možnostmi a flexibilitou rychle reagovat na požadavky trhu a jednotlivých klientů. Akvizice zároveň představuje příležitost založenou na spojení strategií CRIF a Tinexta a na potenciálu dalšího posílení jejich příslušných vedoucích pozic na trhu.