TISKOVÁ ZPRÁVA, 11/04/2013

​Společnost LLCB, z.s.p.o., která je provozovatelem Nebankovního registru klientských informací, změnila název společnosti. Od 8. dubna 2013 nese název CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. Právní identita a ostatní právní náležitosti zůstávají nezměněny. Nová adresa webových stránek je www.cncb.cz.

„Nový název je transparentnější a srozumitelnější jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost. Zároveň bude jednodušší si nový název zapamatovat a lépe identifikovat služby poskytované registrem,“ uvedl Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. Název jasněji odděluje také předmět činnosti mezi nebankovním registrem a partnerským bankovním registrem, který je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. Zároveň však zachovává i jasnou identifikaci vzájemné vazby obou registrů.

„Ke změně názvu nás přivádí i změny na trhu nefinančních produktů, a to především v oblasti leasingu a spotřebitelských úvěrů, které stále více získávají na významu. Odpovídá to také naší strategii, v blízké budoucnosti bychom rádi rozšířili řady uživatelů i o jiné sektory, jako jsou telekomunikace či poskytovatelé energií,“ dodal Jiří Rajl.

Grafická podoba loga je modernější a dynamičtější a lépe odráží současný grafický styl. Novou grafickou podobu má také provozovatel bankovního registru, společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. Obě loga spolu lépe korespondují a vzájemně se doplňují.