Boloňa, 02/10/2019

V žebříčku IDC FinTech, nejkomplexnější klasifikace dodavatelů technologií pro finanční sektor, je znovu uvedena firma CRIF, a to již sedmým rokem za sebou.

Boloňa, 2. října 2019 - CRIF – globální společnost specializující se na řešení pro úvěrové registry, obchodněinformační a úvěrová řešení – byla již sedmým rokem po sobě uvedena v prestižním žebříčku IDC a byla klasifikována na 50. místě na mezinárodní úrovni.

Žebříček IDC FinTech je vydán už pošestnácté a hodnotí hlavní globální dodavatele technologií pro finanční sektor na základě výnosů dosažených v předchozím kalendářním roce, pokud jde o hardware, software a služby.

Firmy klasifikované v žebříčku konkrétně poskytují technologickou oporu odvětví služeb pro finanční subjekty, což je sektor, kde celosvětové výdaje na IT podle IDC Financial Insights dosáhnou 540 miliard dolarů do roku 2022.

Na druhé straně, aby mohly konkurovat ve stále více digitální ekonomice, je třeba, aby úvěrové instituce dávaly přednost inovacím prostřednictvím včasné a účinné integrace nejmodernějších technologií, aby zlepšily zkušenosti koncových zákazníků a dosáhly provozní efektivity. Tak jako ostatní firmy v popředí žebříčku IDC FinTech i společnost CRIF představuje vynikající výsledky mezi firmami, které pracují s velkým odhodláním, aby poskytly solidní podporu finančním institucím pro jejich iniciativy týkající se digitální transformace.

„Společnost CRIF vždy zaujímala prozíravý přístup a stejně tak uplatňovala vysoce inovační model, který uznává faktory, jimiž se vyznačují úspěšní hráči, kteří jsou připraveni na výzvy, jimž musí bankovní a finanční sektor vbrzku čelit. Na druhé straně neustálý a rychlý vývoj kontextu, v němž působíme, je silným stimulem k vyvíjení stále výkonnějších řešení s přidanou hodnotou, která CRIF vyvíjí skrze svou Platformu inteligentních síťových služeb (INSP), která se opírá o charakteristickou směsici znalostí, informací a technologií, začleněnou do nabídky služeb, kterou uznávají klienti na celosvětové úrovni,“ podotkl Carlo Gherardi, výkonný ředitel společnosti CRIF. „To, že jsme letos opět uvedeni v prestižním žebříčku IDC FinTech, není jen zdrojem hrdosti pro více než 4 400 oddaných profesionálů, kteří ve firmě pracují, ale především to představuje další uznání kvality našich řešení a našeho pokračujícího odhodlání podporovat klienty na jejich cestě k růstu.“

Při složitém možném vývoji jako dnes, který je ovlivněn hnacími mechanismy, jež mají hrát stále významnější úlohu, jako např. digitální transformace a vývoj právních předpisů, záměrem společnosti CRIF je pomáhat úvěrovým institucím zlepšit zapojení zákazníků, a to skrze ještě jednodušší a rychlejší cestu a zkušenosti zákazníků, jakož i efektivně a účinně řídit rizika a snižovat náklady a při tom v plné míře dodržovat právní předpisy.

„Jmenování na žebříčku IDC FinTech je významným úspěchem, který ukazuje odhodlání poskytovatele přinést úspěch klientům své finanční instituce,“ uvedl Marc DeCastro, ředitel výzkumu ve společnosti IDC Financial Insights. „Žebříček IDC FinTech, který je nyní ve svém 16. roce, je celosvětový standardní seznam poskytovatelů finančních technologií do odvětví a my blahopřejeme letošním vítězům.“