TISKOVÁ ZPRÁVA, 5/9/2016

Společnost MTC byla založena v roce 2014, ani ne za rok se jí podařilo získat přibližně 20% podíl na trhu v nebankovním maloobchodním finančním sektoru, a poskytuje služby více než 470 organizacím zabývajícím se mikrofinancováním po celém Rusku. Její moderní technologická platforma umožňuje analýzu údajů z různých zdrojů a poskytuje zákazníkům efektivní služby zpracování a správy úvěrů zaměřené na riziko.
 
Jádro společnosti MTC, zakládající pilíře v podobě dostupnosti, jednoduchosti a vysoce kvalitního řízení vztahů se zákazníky, se stalo hnací silou stojící za rychlým rozvojem a růstem obchodní činnosti společnosti. Její úspěch lze také vysvětlit mimořádnou flexibilitou, s níž se přizpůsobuje měnícím se potřebám trhu. Společnost MTC tedy dnes sama sebe vnímá nejen jako zpracovatele údajů a agregátora, ale také jako univerzální kompetenční centrum v oblasti úvěrového rizika, dodržování příslušných předpisů a regulačního rámce pro sektor mikrofinancování. 
 
V obchodním modelu MTC spatřujeme velký potenciál. Ve spojení se zkušenostmi, odborností a technologiemi společnosti CRIF se otevřou nové horizonty pro další rozvoj, kdy budou přidány nové služby s cílem uspokojit rostoucí poptávku v oblasti úvěrů, pro proniknutí do nových zákoutí na trhu, a pro zlepšení kvality naší činnosti,“ říká prezident a generální ředitel společnosti CRIF, Carlo Gherardi.
 
O MTC
Společnost MTC byla založena v roce 2014. Vyvinula informační platformu ke zpracovávání údajů z různých zdrojů pro účely posuzování úvěrového rizika a poskytování údajů úřadům zabývajícím se úvěrovou historií v rámci povinného dodržování současné ruské legislativy. Společnost MTC shromažďuje a analyzuje získané údaje a překládá je do jazyka řízení úvěrového rizika, aby její zákazníci po zvážení všech rizik mohli činit efektivní rozhodnutí. Má centrálu v ruském Kaliningradu a slouží potřebám více než 470 zákazníků po celém Rusku. www.mfoservice.ru