Praha, 28/03/2023

Společnost Czech Credit Bureau (CRIF) rozšířila členskou základnu sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z. s. Stala se 22. členem uskupení, jehož posláním je sledovat omezení produkce CO2 u největších firem v České republice a motivovat je k podpoře udržitelnosti a ochraně klimatu. CRIF coby přední odborník v segmentu sběru dat o firmách a podnikatelích v ČR pomůže mimo jiné se sběrem dat o snižování uhlíkové stopy, na jejichž základě bude sestaven druhý ročník studie Carbon Tracker.

„Platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic ukázala během roku své existence velký tah na branku v oblasti vzdělávání i motivace firem k aktivitám, které ochraňují klima planety při zachování konkurenceschopnosti domácích podniků. Tento přístup nám dává velký smysl a rozhodli jsme se jej podpořit nejen svým členstvím, ale také našimi datovými nástroji a aktivní pomocí při sběru a analýze dat pro sestavení reportu Carbon Tracker,“ uvedl Ondřej Veselovský, CRIF ESG Leader CZ & SK

„Je nám ctí přivítat společnost CRIF - Czech Credit Bureau v naší platformě. Věřím, že se nám díky vzájemné spolupráci podaří efektivněji získávat data o snižování uhlíkové stopy od velkých firem v Česku. Protože bez dat a vzájemného srovnávání jednotlivých hráčů na trhu nemusí potřebné změny v naší ekonomice proběhnout tak rychle, jak je potřeba,“ doplnil Jakub Skavroň, předseda správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic.

Platforma Climate & Sustainable Leaders pomáhá firmám s omezováním produkce CO2 a všemi aspekty, které se této ambice dotýkají. Ať je to metodika měření, monitoring úspěchů v daném odvětví, pochopení a implementace očekávaných změn v legislativě nebo realistické stanovení tempa snižování emisí. Sdružení se zavázalo ke každoročnímu sestavení přehledu produkce emisí CO2 a ambicí na jejich snížení u největších společností v České republice. Report s názvem Carbon Tracker sestavuje dle mezinárodně uznávané metodiky GHG protocol expertní tým společnosti PwC Česká republika.

Kromě samotného reportu Carbon Tracker realizuje platforma Climate & Sustainable Leaders řadu aktivit v oblasti vzdělávání, osvěty i metodické podpory v oblasti udržitelnosti a dosahování klimatických cílů. Sdružení je otevřenou platformou, jejímiž členy se mohou stát i další společnosti.

CRIF – Czech Credit Bureau v České republice organizuje Bankovní a Nebankovní registr klientských informací a provozuje Registr platebních informací REPI. Klientům rovněž poskytuje obchodní informace pro prověřování finančního zdraví a varovných informací o firmách z celého světa.
Bankám a dalším finančním institucím poskytuje datové, analytické a softwarové nástroje a řešení, mimo jiné rovněž dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které banky zjistí, do jaké míry jejich klienti přispívají k dosažení cílů udržitelného podnikání.