CRIF-czech.jpg

Nadstavbové služby

Credit Navigator

Aplikace umožňuje získávat informace o fyzických a právnických osobách z veřejných a neveřejných datových zdrojů. Nabízí jednotný přístup do datových zdrojů prostřednictvím webového prohlížeče nebo webových služeb A2A. Credit Navigator může být pronajat jako cloudové řešení nebo jako on-premise řešení nasazené přímo u klienta na jeho IT infrastruktuře.