CRIF-czech.jpg

Firmy a podnikatelé

CRIBIS

Aplikace CRIBIS je unikátní produkt umožňující rychlý přístup k informacím týkajících se ekonomického zdraví firem a vazeb mezi subjekty. CRIBIS obsahuje informace o všech právnických i fyzických osobách a o podnikatelích, kteří jsou registrováni ve veřejných rejstřících v České a Slovenské republice. V současnosti se v databázi firem nachází více než 10 milionů podnikatelských subjektů a fyzických osob z obou zemí.

• šetří váš čas
• eliminuje riziko spolupráce s nespolehlivými partnery
• téměř stovka zdrojů v unikátní přehledné aplikaci

Aplikace CRIBIS

Margo

Margo je komplexní nástroj pro efektivní řízení marketingových, obchodních a administrativních procesů. Pomáhá s vyhledáváním zákazníků, dle stanovených kritérií, přesnějšímu zacílení i budování portfolia klientů. Manažerům usnadňuje řízení sítě obchodníků a obchodních zástupců. Jeho prostřednictvím získávají aktuální informace o tržním prostředí.

Součástí Marga je analýza portfolia stávajících klientů, kterou lze doplnit o kreditní a obchodní informace, jež poslouží k vyhodnocení jejich finančního zdraví a předcházení obchodním rizikům. Dle definovaných parametrů umožňuje vyhledávat firmy podobné klientskému portfoliu, zacílené regionálně. Na základě detailních informací můžete klienty poměrově rozdělit v obchodní síti.

www.margo.cribis.cz


iRating

Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání nebo na podnikání vašich obchodních partnerů může přinést odborné zpracovaný rating společnosti.

CRIF pod značkou iRating vyvinul hodnoticí modely různých typů subjektů především pro bankovní a finanční sektor. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III.

Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z iRatingu přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů je doplněna pravděpodobnost bankrotu, resp. defaultu.

Rating malých a středních podniků

iRating pro malé a střední podniky je realizován ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Pro podnikatele se tam stává účinným nástrojem pro prověření vlastní hodnoty společnosti.

www.ratingmsp.cz

Certifikát Dobrá firma

Ocenění Dobrá firma udělujeme na základě ratingového hodnocení v případě, že firma získá ratingový stupeň A1 – B2 a nebyly u ní zjištěny žádné závažné varovné informace.

www.dobra-firma.cz

Rating měst a obcí

Rating municipalit se zaměřuje na hodnocení obcí a měst. Na základě vstupních dat mohou obce získat jeden ze sedmi ratingových stupňů, který je hodnocením kvality hospodaření obce.

www.informaceoobcich.cz

Řešení šitá na míru

Credit Navigator

Získává informace o FO a PO z veřejných a neveřejných datových zdrojů.

CRIF CZ SPRINT

Parametrizované řešení pro finanční instituce.

N.E.O.S.

Zpracovává KPI a skórovací modely uživatelů, poskytuje další údaje pro hodnocení bonity.

PFM/BFM

Řešení pro finanční instituce, finanční brokery nebo poradce.

PHYON

Slouží k jednoznačné a bezpečné identifikaci nových zákazníků získaných v online režimu.

Synesgy

Digitální platforma pro ověření udržitelnosti podnikání u zákazníků i dodavatelů.