CRIF-czech.jpg

Služba poskytující členům registrů informace o trendech úvěrového trhu z dat Bankovního registru ve formě benchmarkingových reportů. Každá finanční instituce má možnost získat sadu reportů, jež porovnávají její výkonnost s průměrnou výkonností trhu ve zvolených parametrech.