CRIF-czech.jpg

Umožňuje identifikovat cílové skupiny, budovat loajalitu zákazníků, a tím zvyšovat obrat a zisk vaší společnosti. To vše díky kombinaci řídícího a regulačního hlediska, včetně implementace algoritmů pro výpočet ratingu a odhadu rizika.


Vyvinuto CRIF Transformation Services