CRIF-czech.jpg

Nadstavbové služby

PHYON (Phygital Onboarding)

Platforma sloužící na jednoznačnou a bezpečnou identifikaci nových zákazníků získaných v online režimu.

Byla vystavena na technologiích CRIF a dalších partnerů, přičemž kombinuje ověření digitální identity i fyzické přítomnosti klienta. Tento přístup lze zkráceně nazvat Phygital – proces, který kombinuje digitální i fyzický svět.   

PhyOn umožňuje rychlé nasazení nového digitálního procesu, ale i optimalizaci současných procesů. Klienti mohou využít metody využívající analýzu ID dokumentů (OCR, AntiFraud) doplněnou o ověření fyzické přítomnosti s použitím technik FaceBiometriky. Další možností je metoda převzaté identity postavená na službách  bankovní identity nebo KYC procesech poskytovaných bankovními institucemi. Platforma PhyOn nabízí i podporu metod digitálního onboardingu, která je relevantní i v jiných evropských regionech a je připravená i pro mezinárodní  nasazení. PhyOn je díky modularitě svých komponent a možnosti napojení na celou řadu datových služeb CRIF v oblasti Business Information a AML vhodným řešením i v situacích, kdy klient potřebuje využít vzdálený autorizovaný onboarding svých firemních zákazníků.


Vyvinuto CRIF.Digital