CRIF-czech.jpg

Nadstavbové služby

Správa osobních finanční/Řízení podnikových financí (PFM/BFM)

Řešení pro banky a finanční instituce, finanční brokery nebo poradce, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout efektivní, uživatelsky atraktivní a zároveň bezpečnou cestu ke správě a analýze jejich financí. Koncovým uživatelem jsou jednotliví spotřebitelé, podnikatelé a firmy SME segmentu, jež potřebují finance efektivně plánovat a řídit. CRIF poskytuje toto řešení na mezinárodní úrovni prostřednictvím společnosti STRANDS.

Řešení je poskytováno v tzv. „whitelabel“ režimu, který umožňuje nejen finální branding v barvách klienta, ale i užší integraci na služby nebo řešení nabízená klientem v rámci jeho zákaznického portfolia. Typicky tak může dojít k rozšíření např. zákaznického portálu nebo elektronického bankovnictví o modul PFM/BFM, včetně jeho provázání na cílené nabídky pro uživatele v rámci finančního plánování.


Vyvinuto CRIF.Digital