CRIF-czech.jpg

Umožňuje propojení se systémy na podporu rozhodování, interními i externími datovými zdroji a přiřazování aktivit různým rolím v rámci společnosti. CreditFlow je řešení pro efektivnější a modernější řízení procesů při schvalování úvěrů.


Vyvinuto CRIF Transformation Services