CRIF-czech.jpg

Registry

Registr finančních poradců (ELIXIR)

Registr ELIXIR je společným projektem makléřských a finančně poradenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Obsahově je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů, agentů a dalších zprostředkovatelů finančně-poradenských služeb na českém trhu. Jeho cílem je přinášet informace o kvalitě služeb zmíněných subjektů na základě záznamů o včasnosti plnění případných finančních závazků subjektů, zvyšovat transparentnost poradenství a posilovat jeho důvěryhodnost mezi veřejností.