CRIF-czech.jpg

Registry

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Bankovní registr klientských informací provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. Jeho prostřednictvím si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů. V BRKI jsou obsaženy identifikační osobní údaje klienta, informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu. Údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance. Společnost CRIF poskytuje Bankovnímu registru klientských informací technické služby.

CRIF poskytuje Bankovními registru klientských informací technické služby.