Novinky, 23/05/2008

„Hodnota hit-ratu 90% znamená, že 90% žadatelů o úvěr již v minulosti nějaký úvěr mělo. Z toho lze vyvodit dva závěry. Jednak, že čeští zákazníci finančních institucí se začali chovat obdobně jako ti ze západní Evropy. A jednak, že nebezpečí předlužení u klienta členských bankovních a nebankovních finančních institucí je velmi omezené,“ vysvětlil Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která v Česku organizuje Bankovní a Nebankovní registr a zajišťuje jim technický servis.

 

Výměna dat mezi BRKI a NRKI totiž umožňuje úvěrující společnosti posoudit celkové dluhové zatížení žadatele o úvěr. Zatím jenom bankám v tom také napomáhá nástroj Credit Bureau Scoring, který automaticky vyhodnocuje schopnost žadatele splácet úvěr, o který žádá. Součástí BRKI je navíc ještě nástroj Fraud analyser, který umí automaticky vyhodnotit, zda žádost o úvěr není pokusem o úvěrový podvod. Díky komplexním informacím z obou tzv. „pozitivních registrů“ tak může více než 40 členů BRKI a NRKI aktivně a objektivně posuzovat úvěrové riziko vyplývající z platební historie klienta a z jeho celkového aktuálního zadlužení.
 
Příčinou vysokého hit-ratu lze spatřovat především ve výměně informací mezi oběma registry. To znamená, že obě databáze si mohou na základě souhlasu žadatele o úvěr mezi sebou vyměňovat data o jeho úvěrovém zatížení. Díky tomu jen u NRKI stoupl hit-rate za poslední rok o celých 16%.
 
Celkový počet dotazů do BRKI za první čtyři měsíce letošního roku dosáhl téměř 1 miliónu, což představuje meziroční nárůst o 57%.V NRKI počet dotazů meziročně vzrostl o 13%.
Celková hodnota úvěrů evidovaných v BRKI ke konci března je 843 mld. Kč, což představuje nárůst o 15, 5 mld. Kč za první tři měsíce roku 2008. Tuto částku tvoří celkem 12,1 mil. úvěrů, což představuje narůst o 200 tisíc smluv od konce roku 2007. Počet dlužníků se za první čtvrtletí zvýšil o 100 tisíc na celkový počet 4,8 miliónu.
V NRKI celková hodnota evidovaných úvěrů dosahuje výše 314 mld. Kč (+ 114 mld. Kč od konce roku 2007). Celkový počet dlužníků a úvěrových smluv narostl za první čtvrtletí shodně o 100 tisíc na 1,2 mil. dlužníků a 1,8 mil. úvěrů. V letošním roce by se NRKI mělo rozšířit o faktoringové společnosti a vydavatele kreditních a platebních karet. Připravuje se také implementace nástrojů Credit Bureau Score a Fraud analyser.