TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 23/11/2011

Akvizice posílí vedoucí pozici skupiny CRIF v oblasti úvěrových registrů a systémů pro řízení rizik v Evropě. Akvizice Deltavisty ve Švýcarsku a Rakousku vychází z plánu skupiny CRIF, jehož součástí je zvyšování investic do úvěrových řešení pro retailový/spotřebitelský sektor, a dále poskytování služeb v oblasti řešení pro risk management a podporu manažerského rozhodování s novou přidanou hodnotou. Pobočky Deltavisty v Rakousku a Švýcarsku budou začleněny do skupiny CRIF jako plně vlastněné dceřiné společnosti a budou se i nadále soustředit na své standardní aktivity se stávajícím stočlenným týmem profesionálů.
 
„Naším společným cílem je inovovat služby založené na rozvoji silných stránek obou společností. V návaznosti na budování synergií mezi oběma společnostmi budeme vytvářet produkty s přidanou hodnotou, a to především v oblasti řešení pro vyhodnocování rizik a pro řízení rozhodovacích procesů. Zároveň tak podpoříme naše klienty v jejich úspěšném působení na trhu,“ řekl Carlo Gherardi, prezident a generální ředitel skupiny CRIF.
 
Společná řešení nabízená skupinou CRIF a jejími dceřinými společnostmi po celém světě ve spojení s řešeními  Deltavisty umožní pružněji reagovat na potřeby stále náročnějšího trhu, který požaduje jak inovativní produkty, tak technologickou flexibilitu.
 
Profily společností
CRIF je globální společnost specializující se na oblast rozvoje a řízení úvěrového reportingu, obchodních informací a systémů pro podporu rozhodování. Byla založena v roce 1988 v italské Bologni. Dnes působí na čtyřech kontinentech, a to v Evropě, Americe, Africe a Asii, kde poskytuje své služby více než 1 800 bankovním a finančním institucím.
 
Deltavista Group byla založena v roce 1994. Řadí se mezi lídry poskytovatelů úvěrových registrů a řešení pro řízení rizik v německy mluvících zemích v Evropě. Deltavista identifikuje, shromažďuje a interpretuje klíčová data pro risk management a pro správné rozhodování při poskytování úvěrů. Společnost zaměstnává 180 expertů ve svých pobočkách ve Švýcarsku, Rakousku a Německu a ve svém centru pro vývoj softwaru v Polsku. Deltavista je předním poskytovatelem řešení pro řízení rizik ve Švýcarsku a Rakousku.
 
Společnost CCB – Czech Credit Bureau, a. s., je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního. Jejich prostřednictvím si zejména banky, spořitelny, leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CCB zajišťuje i technický servis.
 
Vedle toho poskytuje CCB řadu dalších služeb, a to jak finančnímu sektoru, tak i například podnikatelům nebo veřejné správě. Jde o nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace společností, podnikatelů, municipalit či bytových družstev nebo poskytování ekonomických a personálních informací o firmách prostřednictvím portálu CRIBIS.
 
CCB – Czech Credit Bureau, a. s., byla založena v roce 2000. Od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která byla založena v roce 1988 v italské Bologni a dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě. Na Slovensku působí prostřednictvím své sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau, s. r. o.