Registr poradců ELIXIR

Registr ELIXIR je společným projektem makléřských a finančně poradenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Obsahově je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů, agentů a dalších zprostředkovatelů finančně-poradenských služeb na českém trhu.

Jeho cílem je přinášet informace o kvalitě služeb zmíněných subjektů na základě záznamů o včasnosti plnění případných finančních závazků subjektů, zvyšovat transparentnost poradenství a posilovat jeho důvěryhodnost mezi veřejností. Poskytuje široké veřejnosti informace o certifikaci pojišťovacích poradců a partnerech, se kterými spolupracují. Představuje zároveň efektivní nástroj samoregulace. Informace o svých členech poskytuje výhradně s jejich osobním souhlasem, zprostředkovává jim pozitivní i kritickou zpětnou vazbu a nabízí jim účinný nástroj pro profesionální řízení lidských zdrojů.

registrporadcu.cz