CRIF-czech.jpg

Skupina CRIF

Členství v asociacích

ACCIS_1.png
Asociace poskytovatelů kreditních informací

Asociace byla založena v roce 1990 v Dublinu. Od listopadu 2006 je registrovaná jako mezinárodní nezisková organizace podle belgického práva. Její ústředí je v Bruselu. Má 45 členů a CRIF - Czech Credit Bureau je jedním z nich. Jejím posláním je zastupovat, podporovat a chránit společné zájmy svých členů, zejména pokud jde o mezinárodní záležitosti a otázky vznikající v souvislosti s Evropským společenstvím. Klade si za cíl vytvořit právní prostředí, v němž členové mohou dále rozvíjet své aktivity doma i v Evropě. 


accis.eu

AIA.png
Asociace inkasních agentur

Asociace je členem Federace evropských národních asociací inkasních agentur (FENCA, Federation of European National Collection Associations). Profesně sdružuje firmy a jednotlivce v oboru správy a inkasa pohledávek. Vystupuje jako navrhovatel změn legislativy, a to na základě praktických zkušeností při řízení pohledávek. Zvyšuje etickou a odbornou úroveň členů asociace a českého inkasního trhu. Reprezentuje český inkasní trh na mezinárodní úrovni.


aiacz.cz

Asociace exportérů.png
Asociace exportérů

Asociace byla založena v dubnu 2002 v Trutnově. Jejím primárním cílem je pomáhat českým vývozcům, a to se jí daří už 15 let. Sleduje tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňuje na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci ČNB. 


asociaceexporteru.cz

IČPK.jpg
Italsko–česká obchodní a průmyslová komora

CAMIC, La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca. Italsko-česká obchodní a průmyslová komora vznikla v Praze v roce 2001, díky odhodlání skupiny italských podnikatelů a za cenného přispění italského velvyslanectví v Praze. Byla uznána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a následně byla v říjnu 2003 uznána jako zahraniční obchodní komora italskou vládou prostřednictvím Ministerstva pro ekonomický rozvoj. Komora vytváří síť služeb za účelem podpory obchodních aktivit členských firem. Rozšiřuje nabídku služeb týkajících se podpory ekonomicko - obchodní výměny mezi Itálií a Českou republikou, zvýhodňujících vstup italských podniků na český trh.


camic.cz

AHK.png
Česko-německá obchodní a průmyslová komora

​(Deutsch-Tschechische Industrie- und Handels­kammer) Podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Prostřednictvím širokého portfolia služeb podporuje české podniky při vstupu na německý trh. Nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. Poskytuje odborné poradenství při všech otázkách souvisejících se vstupem na německý trh.


tschechien.ahk.de