CRIF-czech.jpg

Podíl společností, které zanikají z důvodu bankrotu, stále klesá. V pololetí byl nejnižší v historii.

V naší nejnovější tiskové zprávě se věnujeme počtu vzniklých a zaniklých společností v letošním prvním pololetí a vlivu, který mají na zánik firem jejich bankroty. Podíl bankrotů na zánicích obchodních společností v posledních letech výrazně klesá. Zatímco dříve dosahoval až jedné čtvrtiny, v pololetí se pohyboval pod hranicí 5 %.

Více informací včetně grafů najdete zde.