CRIF-czech.jpg

Menších obchodníků s potravinami stále ubývá, vytlačují je z trhu supermarkety

V České republice existovalo ke konci září tohoto roku 3 763 malých a středních firem podnikajících v oblasti maloobchodu s  potravinami. Jde o nejnižší číslo od roku 2007. Za posledních osm let se jejich počet snížil o více než pětinu.  Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Počet malých a středních firem s obratem do 300 miliónů Kč, které mají zároveň nad 50 zaměstnanců a které jsou aktivní v oblasti maloobchodu s potravinami, od roku 2007 vytrvale klesá. Zatímco v roce 2007 bylo v tomto oboru 4 729 aktivních subjektů, ke konci září 2015 činil jejich počet 3 764. Pokles je přitom tažen výhradně úbytkem fyzických osob – podnikatelů. V roce 2007 bylo v oblasti maloobchodu aktivních 3 830 fyzických osob – podnikatelů. Během posledních osmi let se však jejich počet snížil téměř o 30 % na 2 700. Naopak počet obchodních společností působících v tomto odvětví se zvýšil z 899 v roce 2007 na 1 064 v září 2015.

Výrazně vyšší podíl maloobchodníků s potravinami, kteří spadají do oblasti malých a středních firem, sídlí oproti ostatním krajům ve Středočeském kraji (603). Následuje hlavní město Praha (487) a Ústecký kraj (463). Naopak nejméně subjektů sídlí v Karlovarském kraji (78) a v kraji Vysočina (124). Jednotlivé oblasti se liší také v právní formě těchto subjektů. Největší zastoupení mají fyzické osoby v Ústeckém kraji, kde jejich podíl na celku dosahuje 87 %. Nejmenšího poměru dosahují naopak v Jihomoravském kraji (67 %), v Moravskoslezském kraji (69 %) a v Praze, kde je jich pouze 46 %. Hlavní město je tedy jediný kraj, kde převažují právnické typy subjektů.

Více informací najdete zde http://www.informaceofirmach.cz/supermarkety-neustale-vytlacuji-mensi-obchodniky-s-potravinami/