CRIF-czech.jpg

Osobní bankroty meziročně poklesly o 2 %, poprvé od platnosti Insolvenčního zákona

​Meziročně se počet bankrotů živnostníků zvýšil o 6 %, naopak firemních bankrotů ubylo o 11 %. Osobní bankroty v roce 2014 meziročně poklesly o 2 % z 19 165 na 18 762. Vyplývá to z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

Bankroty v prosinci 2014

V prosinci bylo vyhlášeno 87 bankrotů obchodních společností (o 26 více než v listopadu 2014) a 621 bankrotů živnostníků (o 134 méně). „Osobních bankrotů bylo vyhlášeno 1 252, což bylo o 154 méně než v listopadu a zároveň nejméně od července 2012,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. V průměru za jeden měsíc roku 2014 vyhlásily soudy 102 bankrotů obchodních společností (roce 2013 to bylo 115 bankrotů) a 641 bankrotů fyzických osob podnikatelů (v roce 2013 to bylo 368 bankrotů).

Firemní bankroty v roce 2014

V roce 2014 bylo vyhlášeno 1 228 bankrotů obchodních společností (o 151 bankrotů méně než v roce 2013) a 7 696 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 3 279 bankrotů více než v roce 2013). Meziročně se tak počet bankrotů obchodních společností o 11 % snížil a počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se naopak o 74 % zvýšil. Avšak po odpočtu oddlužení se meziročně počet bankrotů fyzických osob podnikatelů zvýšil pouze o 6 %. „Situace se tak stabilizovala i v oblasti bankrotů fyzických osob podnikatelů. Živnostníkům mohou soudy povolovat oddlužení teprve dva roky, a tak není divu, že se počet oddlužení v jejich případě zvyšuje,“ vysvětlila Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v uplynulém roce vyhlášeno v odvětví služby (397 bankrotů) a obchod a pohostinství (361 bankrotů). Tato dvě odvětví se na celkovém počtu bankrotů obchodních společností podílela 62 %. Nejméně bankrotů obchodních společností se vyskytlo v odvětví zemědělství. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech hlavních odvětvích s výjimkou stavebnictví, ve kterém se jejich počet o 2 % zvýšil. Nejvyšší pokles zaznamenalo odvětví zemědělství. Poměrně značný pokles byl zaznamenán i u odvětví obchod a pohostinství.

Na 10 000 obchodních společností připadlo v roce 2014 v průměru 31 bankrotů. Mnohem více to však bylo ve stavebnictví (68 bankrotů) a vyšší než průměrné hodnoty dosáhlo i odvětví zpracovatelský průmysl (45 bankrotů). Pouze necelých 25 bankrotů na 10 000 obchodních společností vykázalo odvětví obchod a pohostinství.

Z hlediska regionů připadalo v roce 2014 nejvíce bankrotů na 10 000 obchodních společností v Olomouckém kraji (téměř 47 bankrotů), v Moravskoslezském kraji (46 bankrotů) a v kraji Vysočina (43 bankrotů). Naopak nejméně to bylo v kraji Karlovarském (12 bankrotů), Plzeňském (27 bankrotů) a v Praze (28 bankrotů).

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty v roce 2014

V roce 2014 bylo vyhlášeno 18 762 osobních bankrotů, a to bylo o 403 bankrotů méně než v roce 2013. Poprvé se tak od začátku platnosti Insolvenčního zákona meziročně snížil počet osobních bankrotů, a to o 2 %. Soudy přijaly v uplynulém roce 21 955 návrhů na osobní bankrot, o 4 214 návrhů méně než v roce 2013. „Poprvé jsme také zaznamenali meziroční pokles počtu návrhů na osobní bankrot, a to dokonce o 16 %,“ dodala Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo vloni vyhlášeno v kraji Středočeském (2 662 bankrotů), Moravskoslezském (2 335 bankrotů) a Ústeckém (2 276 bankrotů). Nejméně naopak v kraji Vysočina (478 bankrotů), v Pardubickém (665 bankrotů) a Libereckém kraji (757 bankrotů).

V průměru připadlo v roce 2014 na 10 000 obyvatel 17,8 bankrotu, v roce 2013 to bylo 18,2 bankrotu. V osmi krajích se počet osobních bankrotů meziročně snížil, nejvíce to bylo v Pardubickém kraji (- 30 %). Ve Zlínském kraji se jejich počet meziročně prakticky nezměnil. Naopak v pěti krajích počet osobních bankrotů vzrostl, nejvíce to bylo v Praze (+ 23 %). V přepočtu na obyvatele připadl v Praze druhý nejnižší počet osobních bankrotů. Méně vykázal pouze kraj Vysočina: 9 bankrotů na 10 000 obyvatel.

Graf 2: Osobní bankroty

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.