CRIF-czech.jpg

V ČR roste počet podnikatelů z východu, počet západních firem naopak klesá

​Česká republika se v posledních letech těší rostoucímu zájmu podnikatelů ze Slovenska, Polska, Maďarska a balkánských států. Naopak počet ruských a ukrajinských firem v ČR stagnuje. Počet firem z Rakouska, Německa a Nizozemí dokonce v posledním období klesá. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, který obsahuje data o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

V roce 2014 bylo v České republice evidováno více než 450 tisíc obchodních společností, z nichž téměř 25 % má majoritního zahraničního vlastníka. Nejčastějšími zahraničními vlastníky jsou Slováci (20 tis. společností), Rusové (17,5 tis.), Ukrajinci (10,8 tis.) a Němci (9,5 tis.).

Zájem podnikat v ČR mají spíše východní státy
V posledních několika letech došlo k nárůstu počtu firem se slovenskými, polskými, maďarskými, rumunskými či bulharskými vlastníky. „Zatímco v případě Polska či Maďarska hraje roli zejména ekonomická a geografická blízkost, balkánské státy mohou v podnikání v ČR vidět možnost, jak se dostat blíže k západním trhům,“ říká Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Z první desítky zahraničních firem však došlo k mírnému poklesu počtu u firem s vlastníky z Rakouska (-7,4 %), Německa (-5,6 %) a Nizozemí (-6,1 %).

Ruský zájem o podnikání v ČR se už nasytil
V posledním desetiletí u nás došlo k dramatickému růstu počtu firem s ruskými vlastníky, a to z 8 300 na 17,5 tisíce (o 108 %). Nejmarkantnější nárůst počtu společností s ruskými vlastníky byl zaznamenán před rokem 2010, naopak od roku 2012 dochází k určité stagnaci, v posledním roce dokonce k mírnému odlivu ruských firem z republiky. „Přetrvávající krize na Ukrajině a sankční politika EU se na vývoji počtu ruských společností u nás zatím projevily jen mírně,“ konstatuje Pavel Finger.

Slovensko využívá výhod eurozóny
Oproti ČR je na Slovensku ruský ekonomický vliv mnohem menší – firem s ruským vlastníkem tam působí ani ne 5 stovek. „Slovensko je díky přijetí eura mnohem integrovanějším státem než ČR a láká tak podnikatele z dalších států eurozóny, především z Polska, kde se objevuje stoprocentní nárůst v posledních pěti letech,“ vysvětluje Pavel Finger. Zároveň na Slovensku došlo ke zvýšení počtu obchodních společností, které jsou z více než 50 % vlastněny Ukrajinci. Ti mohou přes Slovensko mnohem snadněji proniknout na západní evropské trhy.

Jedničkou v počtu firem se zahraničním kapitálem je na Slovensku přirozeně, jakožto sousedící stát, Česká republika. Dvaadvacet let od rozdělení Československa tam podniká téměř 17 tisíc firem s českým majoritním vlastníkem.

Graf 1: Počet obchodních společností v ČR se zahraničním vlastníkem

 

 

Graf 2: Počet obchodních společností v SR se zahraničním vlastníkem