CRIF-czech.jpg

Počet bankrotů obchodních společností byl v červenci nejvyšší od začátku roku: vyhlášeno jich bylo 133

​V červenci bylo vyhlášeno 1 603 osobních bankrotů, o 18 bankrotů méně než v červnu. Meziročně vykazují osobní bankroty 8% nárůst. Firemní bankroty v červenci rostly – bylo jich vyhlášeno 133 (o 14 více než v červnu). Naopak živnostníků zbankrotovalo o 32 méně (651). Meziročně však bankrotů fyzických osob podnikatelů rapidně přibylo (o 76 %). Z 651 bankrotů živnostníků jich 568, tj. 87 % mělo formu oddlužení. Vyplývá to z analýzy Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„Poslední rok byl kritický zejména pro zemědělce. Zatímco počet bankrotů obchodních společností se meziročně snížil o 4 %, v zemědělském odvětví se naopak zvýšil o 16 %,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Ačkoli zemědělské firmy vykazují vysoký nárůst, stále mají na celkovém počtu bankrotů minoritní podíl. Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno ve službách, v  obchodu a v pohostinství. Podíl těchto odvětví na celkovém počtu bankrotů společností dosáhl výše 64 %.

V červenci bylo podáno 214 návrhů na bankrot obchodních společností a 1 026 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Je to o 7 respektive 125 návrhů na bankrot více než v červnu.

Na 10 000 obchodních společností připadlo 33,8 bankrotů obchodních společností. Tuto průměrnou hodnotu nejvíce překročilo odvětví stavebnictví s necelými 63 bankroty. Nadprůměrnou hodnotu vykázalo i odvětví zpracovatelského průmyslu (téměř 49 bankrotů). Nejnižší míru bankrotů vykázalo odvětví služeb (27 bankrotů na 10 000 obchodních společností v daném odvětví).

V červenci bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (54) a v Jihomoravském kraji (13), v Karlovarském kraji nebyl vyhlášen ani jeden. To koresponduje i s celoročním trendem. Meziročně se počet bankrotů snížil o 4 %. Mnohem rychleji se jejich počet snížil v Karlovarském kraji (o téměř 40 %) a ve Středočeském kraji (o čtvrtinu). V pěti krajích však počet bankrotů meziročně stoupl. Nejvíce to bylo v Libereckém kraji (+ 15 %) a v Moravskoslezském kraji (+13 %).

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty v červenci 2014

V červenci bylo podáno 1 866 návrhů na osobní bankrot (o 81 více než v červnu). V posledních 12 měsících bylo podáno 24 649 návrhů na osobní bankrot, což je o 599 návrhů méně než v předchozím období.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno ve Středočeském kraji (258 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (210 bankrotů). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (30 bankrotů) a Pardubický kraj (46 bankrotů). V posledních 12 měsících lidé nejčastěji bankrotovali ve Středočeském kraji (2 789 bankrotů) a v kraji Ústeckém (2 565 bankrotů), nejméně pak v kraji Vysočina (524 bankrotů) a v Pardubickém kraji (769 bankrotů).

Graf 2: Osobní bankroty

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.