CRIF-czech.jpg

V lednu bylo vyhlášeno 1 547 osobních a 479 firemních bankrotů

​Osobních bankrotů oproti prosinci ubylo o 107 případů. Návrhů na osobní bankrot bylo podáno 1 691, tedy dokonce o šest stovek méně, než minulý měsíc. Bankrotů obchodních společností bylo v pouze 85, podstatně méně, než byl měsíční průměr v roce 2013. Také živnostníků zbankrotovalo v lednu ve srovnání s prosincem méně, celkem 394. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„Z celkového počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášených v lednu letošního roku bylo 90 % řešeno formou oddlužení, což je nejvyšší podíl v dosavadní historii,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

V lednu bylo podáno 165 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 403 méně než v prosinci, ten byl ovšem z pohledu počtu návrhů rekordní. „I když je leden měsícem, ve kterém bývá obvykle podáváno nejméně návrhů na bankrot obchodních společností, tak nízký počet návrhů jako letos byl podán jen v lednu roku 2008,“ uvedla Věra Kameníčková. „Rovněž počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (podáno jich bylo 536) byl v lednu o 108 nižší než v prosinci,“ dodala.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v odvětví služeb (25) a obchodu (16). V posledním roce téměř dvě třetiny bankrotů připadly právě na tato dvě odvětví. V lednu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (33 bankrotů), naopak ani jeden bankrot nebyl vyhlášen v Jihočeském a Karlovarském kraji. Nejvíce živnostníků v lednu zbankrotovalo v Moravskoslezském kraji (73) a v Ústeckém kraji (60).

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 1 334 bankrotů obchodních společností. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziročně zvýšil téměř o dva tisíce případů na 4 524. Podíl oddlužení na počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziročně zvýšil ze 73 % na 81 %.

Ve zpracovatelském průmyslu se počet bankrotů meziročně snížil o 13 %, šestiprocentní snížení nastalo také ve stavebnictví. „Navzdory tomu je stavebnictví stále odvětvím, ve kterém připadlo za posledních 12 měsíců nejvíce bankrotů na 10 000 obchodních společností, a to téměř 65,“ upozorňuje Kameníčková.

Meziročně se počet bankrotů snížil o 3 %. Ke snížení došlo v osmi ze třinácti krajů, nejrychleji se jejich počet meziročně snížil v Jihočeském kraji, a to o téměř 30 %. Nejrychleji se počet bankrotů meziročně zvýšil v Libereckém kraji a v kraji Vysočina.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Osobní bankroty

Od ledna roku 2008 bylo vyhlášeno téměř 59 tisíc osobních bankrotů. „Z tohoto počtu bylo v 853 případech oddlužení zrušeno z důvodů neplnění splátkového kalendáře. Podmínky tedy nezvládlo splnit pouhé jedno procento dlužníků,“ upřesnila Kameníčková.

V lednu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve Středočeském (321) a v Ústeckém kraji (222). V Pardubickém kraji byl vyhlášen pouze jeden osobní bankrot.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 017 osobních bankrotů, což je o 1 673 bankrotů více než o rok dříve. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 10 %, dynamika je tedy podstatně nižší než v předchozích letech. Nejvíce osobních bankrotů bylo v uplynulém roce vyhlášeno ve Středočeském kraji (2 489), nejrychleji se jejich počet meziročně zvýšil v Jihomoravském a Zlínském kraji. V pěti krajích se však počet osobních bankrotů meziročně snižoval, nejvíce v Plzeňském a v Karlovarském kraji, dále pak v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.