CRIF-czech.jpg

Srpen byl pro firmy příznivý

​Téměř sedmnáctiprocentní pokles bankrotů obchodních společností zaznamenali v srpnu analytici společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů pravidelně zabývá. Je to letos poprvé, co se počet zbankrotovaných obchodních společností dostal pod stovku.

„Hladina bankrotů obchodních společností se stabilně pohybuje kolem 115 případů měsíčně. Celkově za letošní rok očekávám pouze 1% nárůst bankrotů obchodních společností oproti loňsku,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Poměrně příznivý vývoj vykázaly v srpnu i bankroty živnostníků, kterých bylo pouze o 9 více než v červenci. Díky tomu, že celých 83 % z nich splnilo podmínky oddlužení, letošního minima dosáhl zároveň i počet bankrotů podnikatelských subjektů řešených klasicky.

Za posledních 12 měsíců zbankrotovalo 1 358 obchodních společností, s meziročním růstem o 4 %. Nejvyšší dynamiku vykázala Praha a Středočeský kraj. V devíti krajích se však počet bankrotů obchodních společností meziročně snížil. Nejvíce to bylo v Karlovarském (pokles o 26 %).

Osobní bankroty v květnu 2013

Osobních bankrotů sice přibylo, poklesl alespoň počet návrhů na ně. V srpnu bylo vyhlášeno 1 656 osobních bankrotů, a 2 011 návrhů na ně. Nejvíce v Ústeckém kraji (228) zatímco na Vysočině to bylo 4krát méně (55).

Počet osobních bankrotů se meziročně zvýšil o 22 %. V průměru bylo v letošním roce vyhlášeno 1 563 osobních bankrotů každý měsíc, zatímco loni to bylo téměř o dvě stovky měsíčně méně. „To znamená, že zatímco loni bankrotovalo 45 lidí denně, letos se to už přehouplo přes 51,“ řekla Kameníčková.

„Varující je situace v Pardubickém kraji, ve kterém se počet osobních bankrotů meziročně zdvojnásobil. V Karlovarském kraji došlo dokonce k meziročnímu poklesu počtu bankrotů, i tak je zde stále zdaleka nejvyšší počet osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel,“ upřesnila Věra Kameníčková.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.