CRIF-czech.jpg

Počty firemních a osobních bankrotů v srpnu byly opět rekordní

Počet vyhlášených osobních bankrotů v srpnu dosáhl 1 628 případů, o 383 více než v červenci. Do konce roku by mohl počet osobních bankrotů vystoupat na celkových 17 000 případů za rok 2012. Dosud rekordní byl i počet návrhů na osobní bankrot, kterých bylo v srpnu podáno 2 050, o 119 více než v předchozím měsíci. Vyhlášené firemní bankroty dosáhly 330 případů. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
 
V srpnu bylo vyhlášeno 330 firemních bankrotů, z toho 117 se týkalo obchodních společností a 213 fyzických osob podnikatelů. Od doby platnosti zákona se jedná o nejvyšší počet bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášených v jednom měsíci. Zároveň se za posledních 12 měsíců počet bankrotů fyzických osob podnikatelů zdvojnásobil.
 
Od začátku letošního roku bylo vyhlášeno 2 269 firemních bankrotů, což je již 92 procent z celkového počtu firemních bankrotů vyhlášených v roce 2011. „Lze tudíž očekávat, že počet firemních bankrotů v letošním roce překročí dosud maximální počet firemních bankrotů z roku 2000. Zatímco v roce 2000 se bankroty fyzických osob podnikatelů podílely na celkovém počtu firemních bankrotů 14 %, v letošním roce se jejich podíl může vyšplhat až na dvě třetiny,“ uvedla vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a. s., Věra Kameníčková.
 
V srpnu letošního roku bylo podáno 757 návrhů na firemní bankrot. Tolik návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů za jeden měsíc ještě nebylo podáno. Ve srovnání s údaji za červenec to bylo o 129 případů více. „Počet bankrotů obchodních společností již delší dobu osciluje kolem 100 případů za měsíc a v případě návrhů na bankrot obchodní společnosti je to cca 400 případů za měsíc, jejich vývoj je tudíž stabilní. To však neplatí o bankrotech fyzických osob podnikatelů.  Jejich počet a počet návrhů na ně je desetkrát vyšší než v lednu 2010,“ uvedla Věra Kameníčková.
  
Nejvíce firemních bankrotů bylo v srpnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (61 případů) a v kraji Ústeckém (37 případů). Nejmenší počet firemních bankrotů v tomto měsíci vykázal Karlovarský (2) a Plzeňský (5 případů).
 
Osobní bankroty v srpnu 2012
 
V srpnu bylo vyhlášeno 1 628 osobních bankrotů, zatím nejvyšší počet osobních bankrotů vyhlášených v jednom měsíci a o 383 osobních bankrotů více, než kolik jich bylo vyhlášeno v červenci letošního roku. Počet osobních bankrotů se meziročně zvýšil o 53 procent.
 
„Více než třetina z celkového počtu osobních bankrotů vyhlášených od ledna 2008 připadá na letošních osm měsíců. Počet osobních bankrotů by mohl do konce letošního roku vystoupat až na 17 000 případů,“ odhaduje Věra Kameníčková.
 
Také počet návrhů na osobní bankrot podaných v srpnu letošního roku je rekordní. Bylo jich podáno 2 050, což je o 119 více než v předchozím měsíci. Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot zvýšil o 45 procent.
 
Téměř 16 procent z osobních bankrotů vyhlášených v srpnu letošního roku připadlo na Středočeský kraj (257 případů) a 204 se týkalo osob z Ústeckého kraje. Nejméně bylo osobních bankrotů v tomto měsíci vyhlášeno v kraji Vysočina (41) a v Pardubickém a Libereckém kraji (shodně po 59 bankrotech). 
 
Graf 1: Bankroty obchodních společností (PO) a fyzických osob podnikatelů (FOP)
 


Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Osobní bankroty
 


Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.