CRIF-czech.jpg

Problémové úvěry v registrech nepatrně stouply

​Leasingové společnosti se účastní úvěrových registrů, v nichž problémové úvěry – především ty spotřebitelské – mírně rostly. Objem problémových úvěrů zaznamenaných v Bankovním (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI) se proti loňskému roku nepatrně zvýšil. Zatímco v NRKI byla ke konci července z úvěrů za 228,5 mld. Kč po splatnosti necelá 2 %, v BRKI to bylo 1% z více než 900 mld. Kč.


Průměrná výše spotřebitelských úvěrů evidovaných v NRKI činila v červenci 128 500 Kč, což je meziroční nárůst o 20,4%. Průměrná výše všech úvěrů evidovaných v registru se přitom zvýšila jen o 5,2%.

Celkový počet úvěrových a leasingových smluv evidovaných v nebankovním registru meziročně vzrostl o 620 tisíc na více než dva miliony. Počet smluv v bankovním registru se meziročně zvýšil o 1,9 milionu na 12,5 milionu. Členské společnosti NRKI měly přístup k více než šesti milionům záznamů, členské společnosti BRKI pak k téměř 14 milionům záznamů o úvěrových smlouvách.

Za první pololetí 2008 učinily členské společnosti do obou registrů více než dva miliony dotazů, přičemž počet dotazů do NRKI vzrostl o 19% a počet dotazů do BRKI o 34%.

O svou úvěrovou historii se zajímá i stále více lidí. O výpis z nebankovního registru zažádalo v prvním pololetí přes 8.500 lidí, což je oproti stejnému období loni více než dvojnásobný nárůst. O výpis z bankovního registru požádalo téměř 17 tisíc, což je meziročně o 29% více.

Oba registry slouží jeho účastníkům ke vzájemnému informování o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce zákazníků. Obsahují jak negativní, tak pozitivní informace. Peněžní ústavy s jejich pomocí například mohou zjistit, zda žadatelé o finanční produkty nepatří mezi neplatiče, nebo zda nejsou předlužení. BRKI a NRKI v ČR organizuje společnost CCB – Czech Credit Bureau, zajišťuje jim i technický servis. Firma, která vznikla v listopadu 2000, je stoprocentní dceřinou společností firmy CRIF založené v Itálii v roce 1988.