Soutěž ocenění českých podnikatelek vyhlásila třetí ročník

​„Zajímá nás životní filosofie, ale i manažerské a obchodní metody žen, které jim pomohly dosáhnout úspěchu. Chceme jim vyjádřit uznání a využít jejich příkladu pro podporu všech žen ať už aktivně činných, či těch, které sbírají odhodlání a sílu ke svým prvním či dalším novým projektům.“, říkají zakladatelky projektu Jana Švenková a Helena Kohoutová.

Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, Peter Herbert, porotce a zástupce generálního partnera soutěže, vysvětluje zapojení do projektu: „Je nám potěšením stát se generálním partnerem a  připojit se k soutěži Ocenění českých podnikatelek – OCP. Tato vysoce prestižní soutěž podporuje podnikatelského ducha žen tím, že pro ně vytváří více příležitostí a přispívá k ekonomickému rozvoji České republiky. Tyto cíle těsně souvisí s cíli GE Money Bank a já je velmi rád osobně podporuji.“

Ze statistik databáze Cribis.cz, které poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau, vyplývá, že ženy dnes v České republice výlučně vlastní okolo 4 procent všech obchodních společností. V porovnání s průměrem jde zpravidla o menší firmy do 20 zaměstnanců a s obratem do 10 milionů korun, které častěji podnikají v oblasti obchodu a služeb než například strojírenství či stavebnictví.

„Ženy podnikatelky nepatří mezi lovce nejlepších ekonomických výsledků, v jejich podnikání hraje mnohem větší roli srdce než s chladné kalkulace účetního. Také se zpravidla bezhlavě nezadlužují a neriskují nad rozumnou mez,“ popisuje statistiky Pavel Finger, člen představenstva ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která splňuje tři základní kritéria: osoba je český občan – žena, je 100% majitelkou společnosti a její společnost byla založena nejpozději k 1. lednu 2006.
Do soutěže může být česká žena nominována: na základě finanční analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice (100% vlastněné ženou a s počtem zaměstnanců více než 10 osob) zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní společnost, specialista na  rating a scoring firem, CCB-Czech Credit Bureau, a. s. Vítězka předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující 3 roky (příklad: vítězka ročníku 2008 se může přihlásit nejdříve v roce 2011).
Nově se do soutěže může česká žena přihlásit i z vlastní iniciativy (např. díky inzerci soutěže v médiích). Přihláška do soutěže je uvedena na webové stránce www.oceneniceskychpodnikatek.cz. Firma musí splňovat požadovaná kriteria soutěže a dále poskytnout účetní výkazy za poslední čtyři uzavřené roky, které budou přílohou registrace. Tyto údaje budou dále analyzovány. Termín pro podání veřejným přihlášek je možný do 8. září 12hod.

„Z prvního výběru vhodných kandidátek vzešlo 8 878 potencionálních kandidátek, tedy českých žen vlastnících 100% firmu od doby před 1.1.2006. Tento počet je menší než v minulém roce o cca 2 500 subjektů a to především díky zpřesněné metodě výběru, která byla vyvinuta právě na základě zkušeností z minulého ročníku. Po další selekci dle kritéria existence finanční závěrky na sbírce listin a zároveň s počtu zaměstnanců od 10 výše bylo vybráno 213 vhodných kandidátek, což je jen o 10 méně než minulý rok. Výsledek obdobného finálního počtu z výrazně menšího základu pravděpodobně poukazuje na růst zaměstnanců a také na vyšší úroveň transparentnosti (předávání závěrek) firem vlastněných ženami, což je vynikající zjištění!“, říká Ing. Pavel Finger, člen představenstva CCB – Czech Credit Bureau.

V rámci soutěže budou uděleny ceny v těchto kategoriích:

V první kategorii „Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích malá firma (10 – 24 zaměstnanců), střední firma (25 – 99 zaměstanců) a velká společnost (100 a více zaměstnanců).

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank – výjimečná podnikatelka“ bude vyhodnocena bez ohledu na počet zaměstnanců. Bude udělena jedna cena. Patronem ceny je GE Money Bank, která je generálním partnerem soutěže.

Novinkou je třetí kategorie „Výjimečný růst firmy“, kde se hodnotí výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Patronem této ceny je společnost MasterCard, která je hlavním partnerem soutěže.

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

Členové poroty letošního ročníku soutěže (v abecedním pořadí):

RNDr. Alena Bartoňová
jednatelka a ředitelka společností GrECo International, s.r.o. a Top-Pojištění.cz
Eliška Haškova Coolidge
ředitelka Coolidge Consulting Services
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. 
mezinárodní poradce banky Goldman Sachs
Ing. Pavel Finger, MBA 
člen představenstva CCB – Czech Credit Bureau
Vlastimil Harapes  
baletní mistr, čestný předseda Českého hnutí Speciálních olympiád a ředitel baletu Slovenského Národního divadla
Peter Herbert   
generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s.
Helena Kohoutová  
ředitelka a jednatelka Agentury Helas s.r.o, zakladatelka dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, spoluzakladatelka soutěže OCP
Brian Lang   
Generální ředitel, MasterCard Česka republika a Slovensko
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 
ředitel Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a předseda představenstva společnosti EEIP, a.s.
Ing. Hana Pavlištová  
ředitelka ČIA - ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, více-presidentka Česko-německé obchodní a průmyslové komory
Jana Švenková   
partnerka Mazars Audit s.r.o, spoluzakladatelka soutěže OCP
Ing. Barbora Tachecí  
patronka III. ročníku soutěže „OCP“, moderátorka a novinářka
Ing. Zdeněk Tůma  
guvernér ČNB
MUDr. Karel Urban  
spoluvlastník soukromé Kliniky plastické chirurgie Esthé, a.s., primář Kliniky  

Více informací o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATLEK – OCP 2010 proběhne 3. listopadu v prostorách Kláštera minoritů sv.

Jakuba v Praze.
Partnery 3. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek – OCP jsou:
Agentura Helas – zakladatel
Mazars – zakladatel
CCB – Czech Credit Bureau – odborný garant
GE Money Bank – generální partner
MasterCard – hlavní partner
GrECo International, poradenství pro riziko a pojištění, s.r.o. – hlavní partner
Esthé – Klinika plastické chirurgie - partner
Nespresso - partner
Advokátní kancelář Novický & Mejzlík - partner
Turkish Airlines - partner