Vymáhání v retailu II.

Půldenní specializovaný seminář na téma vymáhání. Soustřeďuje se především na problematiku collections. 

 • Úvod, správa pohledávek
  • collections management
  • collections operations
 •  Strategie vymáhání pohledávek
  • skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems
  • risk based approach
  • interní versus externí vymáhání
  • testování strategií (Champion – Challengers)
 •  Procedury ve vymáhání pohledávek
  • nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy)
  • vymáhací kampaně a amnesty campaigns
  • prodej pohledávek
  • účelově zakládané společnosti (SPV)
 • MIS
  • reporting
  • změny splátkových kalendářů
  • náklady na vymáhání pohledávek a trvání procesů
 •  Řízení výkonnosti vymáhacího procesu
  • incentivní programy
  • školení
  • kapacitní plánování
  • procesní
  • kvalitativní
  • proces výběru
  • řízení výkonnosti
  • provizní systémy
 • Kontroly
 • Řízení externího vymáhání
 • Business Continuity Process