Kreativní účetnictví PO II.

Seminář má ambice věnovat se odvrácené straně účetnictví - oblasti podvodů a manipulací s účetní závěrkou. A to ukázat na ně a naučit se je odhalovat.

Účetní závěrka podnikatelů a její změny od 1. ledna 2016

 • typy účetních jednotek a proč tu jsou
 • co tvoří účetní závěrku u jaké společnosti
 • změny ve výkazech a jejich dopady na vypovídající schopnost
 • co ještě lze ve výkaznictví očekávat

Účetní závěrka podnikatelů a její změny od 1. ledna 2016 (pokr.)

 • co kdo zveřejňuje v příloze k účetní závěrce
 • cash-flow - metody sestavení a metody analýzy
 • zveřejňovací povinnosti a sankce za jejich porušení

Skupina firem a konsolidace

 • kdo tvoří skupinu firem a kdo ne
 • základní principy konsolidace
 • konsolidační úpravy a jejich dopady na vypovídající schopnost

Externí auditor a vnitřní kontrolní systém

 • složky VKS podle externího auditora
 • co auditor ve VKS ověřuje a co ne
 • jaká je vazba mezi ověřením VKS a ověřením účetní závěrky

Auditorské postupy a auditorské výstupy

 • obecné auditorské postupy při ověřování účetní závěrky
 • výrok je jen jedním z výstupů auditora - o co se zajímat dál

Zpráva auditora

 • typy výroků auditora a jak je číst v praxi
 • ověření zprávy o vztazích a výroční zprávy - co si z toho vzít