Úvěrové registry a jejich využití

Program se zaměřuje na problematiku úvěrových registrů a jejich využití v praxi. Seminářem provedli pan Jiří Vrba, Ing. Vítězslav Novák a Ing. Radek Soukup. 

Obecný úvod do problematiky registrů

 • Úloha informací z registrů ve schvalovacím procesu
 • Právní rámec

Úvěrové registry v ČR

 • Přehled
 • Základní pojmy
 • Principy fungování
 • Kontrolní mechanismy

Úvěrové registry  CBCB, CNCB

 • Základní pojmya obsah úvěrových zpráv
 • Statistiky, výpisy z registrů
 • Praktické příklady – jak číst v úvěrových zprávách
 • Hodnocení informací

Nadstavbové produkty

 • Credit Bureau Score
 • Portfolio LAB
 • Finanční stres index
 •  ID Check
 • Trendview

ELIXIR (Registr poradců)

 • Základní pojmy, principy fungování
 • Mezisektorová spolupráce - finanční makléři, banky a pojišťovny
 • Práce s registrem, ukázky systému
 • Statistiky

Registr REPI

 • Základní pojmy, principy fungování
 • Externí datové zdroje