AML - požadavky zákona na FI

Aktuální požadavky ze strany legislativy i praktický pohled na věc. Problematikou AML provedli Mgr. Jiří Tvrdý a Ing. Tomáš Götthans.

Aktuální legislativa pro oblast opatření proti praní peněz a financování terorismu:

  • prameny práva a jejich vliv na aktuální předpisy v ČR a EU
  • zákon č. 253/2008 Sb. po novele účinné od 1. 1. 2017 – výklad pojmů s ohledem na aktuální otázky
  • související právní předpisy EU a ČR
  • otázky mezinárodních sankcí v návaznosti na zákon č. 253/2008 Sb.

 

Realizace AML opatření v konkrétní finanční instituci:

  • KYC (Know your client) – provádění identifikace, risk based approach, dopady na klienta v praxi
  • Kontrola klienta v praxi
  • Monitoring transakcí z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti v praxi
  • Monitoring transakcí a klientů z hlediska uplatňování mezinárodních sankcí v praxi