Pravidla interního auditu pro kontrolní činnost dle ZSÚ

Pravidla interního auditu pro kontrolní činnost dle ZSÚ

Témata byla velmi různorodá a nabídla ucelený pohled na tématiku interního auditu. Diskutovaly se standardy pro provádění auditu. Odpovědné osoby, význam mapy rizik, plánování auditů dle rizik, software pro provádění interních auditů. 

Audit je nezbytný pro každou obchodní činnost.

  • Interní audit a Zákon o spotřebitelském úvěru
  • Standardy provádění interního auditu.
  • Odpovědné osoby a vlastníci rizik.
  • Význam mapy rizik, vstupy a výstupy.
  • Plánování interních auditů dle rizik.
  • Dokumentace interního auditora.
  • Softwary pro provádění interních auditů.