Soudní vymáhání retailových pohledávek s přihlédnutím k novele IZ

Novela Insolvenčního zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení  (1.7.2017) - teoretická část a pohled soudce na ni. Diskuze o aktuálních  problémech v praxi.

V druhé části se budeme věnovat vymáhání pohledávek soudní cestou. Téma bude jednak insolvenční řízení, kde se zaměříme zejména na postup a práva věřitelů z pohledu zákona i z hlediska praxe. Aktuální praxe bude doplněna o změny předvídané novelou, účinnou od 1.7.2017. Dále budou zmíněny i jiné efektivní nástroje soudního vymáhání jako  žaloba na soudní prodej zástavy, žaloba s návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, žaloba s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu a dražba nedobrovolná. Zde se budeme zabývat pravidly jednotlivých procesů, jejich smyslem a účelem v rámci vymáhání. Výklad bude doplněn o poznatky a doporučení z praxe.