CRIF Academy

CRIF Academy je komplexní vzdělávací program určený primárně pro uživatele Bankovního (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI), registru poradců Elixír a další obchodní partnery společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Obsah je zaměřen na problematiku řízení rizik, prevence podvodů, využívání externích informačních zdrojů včetně úvěrových registrů, vymáhání pohledávek a insolvenční řízení, právních předpisů vztahující se k dané problematice.

Jednotlivá školení se dají využívat samostatně nebo je lze spojit do logických celků, čímž si zajistíte komplexnější vzdělávání v oblasti řízení rizika, prevence podvodů a úvěrových registrů. Základní řada je určena pro pracovníky risk managementu (underwritery), verifikačních oddělení, pracovníky operačních rizik, fraud managementu, compliance, útvarů vymáhání, back office apod. 

crifacademy.cz


loader

No items to be displayed.