Barometr úvěrového trhu

Barometr úvěrového trhu je jedinečným analytickým nástrojem, který je založen na sledování vývoje úvěrových obchodů evidovaných v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klietských informací (NRKI). 

loader