Kariéra

CRIF je globální společnost, která neustále roste a expanduje. Jsme poskytovatelé informací, technologií a služeb, které jsou součástí rozhodovacích procesů bank, finančních institucí, pojišťoven, veřejné správy a soukromých společností.

Kariéra ve společnosti CRIF jde ruku v ruce s inovacemi, zapálením pro práci a schopností myslet za hranice svých návyků.
Každý člen CRIF týmu může vylepšovat své schopnosti a rozvíjet svůj potenciál.
Bez ohledu na svoji roli v týmu každý jeho člen přispívá k růstu společnosti prostřednictvím dalšího rozvoje produktů, řešení a služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Společně můžeme dosáhnout nových a překvapivých výsledků!

V našich týmech jsou profesionálové v těchto oblastech:

 • informační technologie
 • data a business analýzy
 • obchodní konzultanti
 • liniový a projektový management
 • podpůrné funkce (finance, lidské zdroje, administrativa)

Připojte se k našemu týmu a získejte:

 • Vzdělávání (jazykové kurzy - angličtina, italština, němčina) v rámci pracovní doby a v prostorách společnosti, odborná školení dle individuálních potřeb
 • Finanční benefity (zvýhodněné proplácení pracovní neschopnosti a OČR, příspěvek na penzijní připojištění, nadstandardní příspěvek na stravenky, 100% sleva na vybrané firemní produkty)
 • Podpora zdraví a rodiny (dárkové poukázky s širokým uplatněním, úrazové pojištění, životní pojištění, 25 dní dovolené, sezónní ovoce a zelenina od lokálních farmářů)
 • Podpora týmového ducha (pravidelné snídaně, dobrovolnictví, firemní akce několikrát ročně)

People Development

Skupina CRIF používá několik nástrojů, které dávají příležitost k rozvoji zaměstnanců zvyšování jejich potenciálu.

Performance Management

Proces řízení výkonnosti CRIF vychází ze dvou přístupů:

 • Kvantitativní: Na základě výsledků, odměna za výsledky
 • Kvalitativní: Bez omezení na základě posouzení chování, 360° zpětná vazbaPeople Model

People Model CRIF popisuje stručně klíčové informace o každé roli v rámci společnosti (poslání, náplň práce. způsobilost, odbornost, profesní dráha)

Mobility

Skupina CRIF podporuje iniciativy přispívající k rozvoji globální kultury zvýšením příležitostí pro výměnu a sdílení znalostí mezi členy týmů z různých zemí:

People Satisfaction

Skupina CRIF pravidelně organizuje průzkum klimatu mezi zaměstnanci jako jeden z nástrojů pro měření spokojenosti, resp. "zdraví" organizace. 

People Engagement

Skupina CRIF zohledňuje míru spokojenosti, zapojení a účasti zaměstnanců, protože právě tyto faktory jsou důležité pro udržení motivace, která přispívá k úspěchu lokální společnosti a celé organizace.