Rating malých a středních podniků

iRating pro malé a střední podniky je realizován ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Je určen všem živnostníkům, mikropodnikům, malým a středním podnikům i nepodnikajícím občanům. Pro automatizovaný výpočet je nutné doložit účetní historii za poslední rok a čtvrtletí. Pro podnikatele se tam stává účinným nástrojem pro prověření vlastní hodnoty společnosti. 

ratingmsp.cz