Rating měst a obcí

iRating municipalit se zaměřuje na hodnocení jednotlivých obcí či měst. Na základě vstupních dat mohou obce získat jeden ze sedmi ratingových stupňů, který je hodnocením kvality hospodaření obce. 

informaceoobcich.cz