iRating

iRating

Nestranný pohled na podnikání

evaluace dle finančních a nefinančních ukazatelů
přihlédnutí k oblasti, ve které společnost působí

iRating_web.jpg

iRating

Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání nebo na podnikání vašich obchodních partnerů může přinést odborně zpracovaný rating společnosti. CRIF pod značkou iRating vyvinul hodnoticí modely různých typů subjektů především pro bankovní a finanční sektor. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III.

Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V rámci modelu je vždy zohledněna typ hodnoceného subjektu (obchodní společnosti, municipality nebo například bytová družstva), u obchodních společností se bere v úvahu specifická oblast podnikání. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z modelu iRating navíc přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů je doplněna pravděpodobnosti bankrotu resp. defaultu.