Firmy a podnikatelé

Služby pro firmy a podnikatele prostřednictvím aplikace CRIBIS

Veškerá data podnikatelských subjektů v ČR jsou propojená s daty podnikatelských subjektů v SR na jednom místě. Možnost individuálního nastavení obsahu i databázových funkcí při práci s informacemi. Široké spektrum datových zdrojů na jednom místě včetně neveřejných pohledávkových dat od inkasních agentur a z uzavřených skupin uživatelů. Průběžná interaktivní práce s diagramy vazeb podnikatelských subjektů a fyzických osob v čase. Možnost zobrazování negativních informací o podnikatelských subjektech v ČR a SR přímo v diagramu vazeb. Přímé propojení z databáze Cribis na data z Centrální evidence exekucí a na informace z Katastru nemovitostí. Flexibilní rozsah monitoringu důležitých informací ve firmách, u fyzických osob podnikatelů a fyzických osob s možností průběžného ubírání anebo přidávání klientem sledovaných subjektů a sledovaných informací.

icon-small-20-hover.png Analyzujeme příležitosti

Aplikace Cribis  je jedinečným nástrojem pro podporu rozhodování o prověření stávajících a navázání nových obchodních kontaktů. Prostřednictví Flexi reportu získáte komplexní obchodní informace o firmách. 

Business Information

heading-icon-01.png Rozkrýváme souvislosti

Prostřednictvím aplikace Cribis a služby DIAGRAM OBCHODNÍCH A MAJETKOVÝCH VAZEB můžete nahlížet do aktuální struktury firem a rozkrývat ekonomické vazby z minulosti.

Business Information

icon-small-05-hover.png Monitorujeme rizika

Aplikace Cribis nabízí službu MONITORING důležitých událostí ve firmách i monitoring fyzických osob. Díky němu získáte přehled o těchto událostech zasílaný formou alertů e-mailem na denní bázi. 

Business Information