Personal/Business Finance Management (PFM/BFM)

Nabídka PFM/BFM řešení je určena bankám a finančním institucím vč. finančních brokerů či poradců, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout efektivní, uživatelsky atraktivní a zároveň bezpečnou cestu ke správě a analýze svých financí s přímým přístupem ke klíčovým datům. Koncovým uživatelem konceptu PFM/BFM jsou potom jednotliví spotřebitelé, případně podnikatelé a firmy SME segmentu, jež mají potřebu aktivně pracovat s financemi, řídit je a efektivně plánovat.

Typický projekt PFM/BFM řešení CRIFu je poskytován v tzv. „whitelabel“ režimu, který umožňuje nejen finální branding v barvách klienta, ale také užší integraci na služby nebo řešení nabízená klientem v rámci jeho zákaznického portfolia. Typicky tak může dojít k rozšíření např. zákaznického portálu nebo elektronického bankovnictví o modul PFM nebo BFM, včetně jeho provázání na cílené nabídky pro uživatele v rámci jejich finančního plánování.