N.E.O.S.

Služba určená pro společnosti, které potřebují vyhodnocení žadatelů o finanční službu v režimu Scoring as a Service (SaS) pro segmenty zákazníků s nedostatečnou úvěrovou historií nebo jako zpřesnění tradičních modelů kombinující interní a externí data s daty úvěrových registrů, které mají k dispozici jejich uživatelé, kteří jsou zároveň přispěvateli.

Součástí služby NEOS je vlastní datová analýza bankovních transakcí včetně řady KPI atributů pro vyhodnocení a segmentaci jednotlivých žadatelů. Obsahuje také scooringové výstupy s vysokou statistickou hodnotou predikce, ale i pokročilou kategorizaci transakcí pro různé segmenty retailových a firemních zákazníků. V této oblasti je pak speciálně kladen důraz na specifika SME segmentu, kde je možné ve spojení s NEOS výstupy digitalizovat podobně jako u retailových zákazníků,  a tím i dále zefektivnit proces vyhodnocení. NEOS úspěšně využívá ověřené nástroje umělé inteligence pro vylepšování výstupů a to zejména v oblasti kategorizace transakcí.

Součástí implementačních projektů NEOS mohou být vedle analytických a statistických složek i zajištění technické či procesní konektivity na jednotlivá bankovní PSD2 API rozhraní. Díky mezinárodnímu přesahu nabídky CRIF a vlastní AISP licenci s pasportizací do 31 evropských zemí vč. České republiky a Slovenska umožňuje NEOS svým zákazníkům přístup k českým a slovenských bankovním institucím, ale i ke stovkám rozhraní většiny bank působících v rámci EU.

Zkušenosti z prvních pilotních projektů v ostatních zemích, kde skupina CRIF působí, naznačují zajímavé možnosti rozšíření populace, pro kterou lze stanovit skóre a tím zajistit i nové obchodní příležitosti.