Growth Engine

Ekosystém Growth Engine  je využitelný u institucí s velkými portfolii klientů, jejichž služby jsou obchodně realizovány digitálními kanály, i když to není nutná podmínka. Největší potenciál uplatnění ekosystému spatřujeme u těch služeb, které mají opakující se nebo průběžnou spotřebu. Mezi sektory vhodné pro Growth Engine patří většina finančních služeb,  pojištění, telco a utility segment. Své uplatnění, zejména pak ve vazbě na finanční služby typu úvěr nebo pojištění, ekosystém může najít v obchodu a službách. Zkušenosti CRIF s provozováním platformy v jiných zemích ukazují zajímavé scénáře například v rámci prodeje elektroniky nebo autoslužeb.

V poslední době můžeme na trhu pozorovat postupné stíraní hranic mezi jednotlivými odvětvími. Velcí hráči s rozsáhlou klientskou základnou se snaží své klienty postupně oslovovat s produkty a službami přesahujícími standardní nabídku typickou pro dané odvětví. Cílem je získat větší „wallet share“ zákazníka a zabezpečit si jeho loajalitu.

Growth Engine je vhodný také pro finanční skupiny, které mají zastoupení v různých odvětvích a je pro ně problém najít technickou platformu pro sdílení odpovídajících dat.

Cesta společného budování ekosystému partnerů může přinést požadované výsledky rychleji a kvalitněji také díky sdílení zkušeností. Tento typ ekosystému vyžaduje částečnou změnu postoje směrem k otevírání se ve vztahu k partnerům, což platí pro všechny jeho členy. Transparentnost a sdílení potřebných informací představují základ pro poskytování služeb ušitých na míru zákazníkům. Pouze přesně cílené nabídky produktů a služeb dokážou oslovit zákazníky v dostatečné míře a budou vyčnívat z řady generických nabídek, které atakují zákazníky denně napříč všemi informační kanály.

Cílem ekosystému Growth Engine je umožnit bezpečné sdílení potřebných dat mezi jeho členy. Podobně jako v projektech úvěrových registrů jde o jednu z klíčových vlastností celé služby, které pomáhají odbourávat potenciální pochybnosti či neochotu partnerů se na ekosystému aktivně podílet.

Growth Engine však není jenom pouhým agregátorem dat. Tato služba disponuje výkonnými analytickými algoritmy včetně algoritmů vycházejících z konceptu umělé inteligence umožňujícími zacílení nabídky produktů a služeb i v reálném čase.

Ekosystém umožňuje oslovit klienty partnerů s produkty a službami relevantními pro každého klienta v daném čase, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost jeho pozitivní reakce na nabídku. Partneři v ekosystému mají díky tomu k dispozici výrazně vyšší počet kvalifikovaných leadů a v konečném důsledku i platících zákazníků.