CRIF-czech.jpg

CRIBIS

CRIBIS

Aplikace CRIBIS je unikátní produkt umožňující rychlé získání informací, které se týkají ekonomického zdraví firem a vazeb ekonomicky spjatých skupin subjektů. CRIBIS obsahuje informace o všech právnických, fyzických osobách podnikatelích (živnostnících) a fyzických osobách, kteří jsou registrováni ve veřejných rejstřících v České a Slovenské republice. V současnosti se v databázi firem nachází více než 10 milionů podnikatelských subjektů a fyzických osob z obou zemí.

• šetří váš čas
• eliminuje riziko spolupráce s nespolehlivými partnery
• téměř stovka zdrojů v unikátní přehledné aplikaci

vazby.png Rozkrýváme souvislosti

Diagramy obchodních a majetkových vazeb jsou praktickým nástrojem na investigaci dat, umožní nahlédnout do ekonomických vazeb s přesahem do minulosti.

Vazby

reporty.png Analyzujeme rizika

Reporty jsou nástrojem pro komplexní analýzu společnosti z různých úhlů pohledu.

Reporty

monitoring.png Monitorujeme události

Činnost konkurence, obchodních partnerů a klientů provází neustále řada změn, které mohou mít zásadní vliv na aktivity vaší firmy.

Monitoring

Služby v aplikaci

Centrální evidence exekucí

Přístup do Centrální evidence exekucí přímo v aplikaci CRIBIS.

Katastr nemovitostí

Propojení aplikace CRIBIS s daty z Katastru nemovitostí. 

AML Info Check

Nástroj na dodržování pravidel pro praní špinavých peněz.

Hromadné výstupy

Export vlastního seznamu subjektů s přehledem navolených informací.

SkyMinder

Reporty zahraničních firem z více než 230 zemí a území světa.

Monitora

Sledování mediálních výstupů prověřované společnosti.

iTrade

Informace o platbách a platební morálce obchodních partnerů.