iTRADE

iTRADE je klientský program obsahující aktuální informace o platbách obchodních partnerů účastníků programu sdílené i s dalšími účastníky, které jim přinesou úplný obraz o chování a platební morálce prověřovaných společností. Tyto informace klientům významně pomohou při řízení finančních toků a s ním spojených rizik.