CRIF-czech.jpg

Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání nebo na podnikání vašich obchodních partnerů může přinést odborné zpracovaný rating společnosti.

CRIF pod značkou iRating vyvinul hodnoticí modely různých typů subjektů především pro bankovní a finanční sektor. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III.

Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z iRatingu přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů je doplněna pravděpodobnost bankrotu, resp. defaultu.


Rating malých a středních podniků

iRating pro malé a střední podniky je realizován ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Pro podnikatele se tam stává účinným nástrojem pro prověření vlastní hodnoty společnosti.

www.ratingmsp.cz


Certifikát Dobrá firma

Ocenění Dobrá firma udělujeme na základě ratingového hodnocení v případě, že firma získá ratingový stupeň A1 – B2 a nebyly u ní zjištěny žádné závažné varovné informace.

www.dobra-firma.cz


Rating měst a obcí

Rating municipalit se zaměřuje na hodnocení obcí a měst. Na základě vstupních dat mohou obce získat jeden ze sedmi ratingových stupňů, který je hodnocením kvality hospodaření obce.

www.informaceoobcich.cz