Banky a finanční instituce

Služby pro banky a finanční instituce

CRIF - Czech Credit Bureau je dlouholetým partnerem českých bank, leasingových společností a pojišťoven a poskytuje přístup k informacím o ekonomické situaci jednotlivců a firem, které jsou nad rámec standardních databází. Finančním institucím poskytuje informace o totožnosti jednotlivců a jejich úvěrové hodnocení, což jim napomáhá rozvíjet modely rozhodování.

icon building orange Banky

Společnost CRIF poskytuje služby komerčním bankám. Prostřednictvím Bankovního registru klientských informací shromažďuje informace o fyzických osobách a sleduje především jejich úvěrovou historii. Tyto služby využívají především oddělení prodejů a řízení rizik. Společnost neustále vyvíjí v souvislosti se stále rostoucími regulatorními požadavky nová řešení, které umožňují bankám soustředit se na své podnikání. 

icon building orange Leasingové a splátkové společnosti

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau je technickým partnerem Nebankovního registru klientských informací (NRKI). Leasingové a splátkové společnosti rovněž potřebují vzájemnou výměnu inforormací, jež vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. 

icon-small-19-hover.png Credit Navigator

Credit Navigator je aplikace, která umožňuje všechny standardní typy dotazů do Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Pro komunikaci uživatele s administrátorem využívá Credit Navigator univerzální rozhraní, které umožňuje použití tenkého klienta a uživatelé využívají pro připojení a práci v Credit Navigator u prohlížeče Internet iExplorer minimálně verze 7.0. 

icon-small-19-hover.png Financial Stress Index

Scóringový model vytvořený společností CRIF  speciálně pro český trh jako nový účinný nástroj pro řízení rizika. FSI analyzuje a shrnuje do jednoho numerického skóre informace o signálech finančního stresu z nedávné (maximálně 6 měsíců) úvěrové výkonnosti klienta, získané z Výpisu z registru BRKI i NRKI. Skóre reprezentuje pravděpodobnost, že klient se stane „špatným dlužníkem“ na nově otevřené smlouvě během následujících 12 měsíců.

icon-small-19-hover.png Perform

Skóre, které společnost CRIF vytvořila speciálně pro český trh jako účinný nástroj pro řízení rizika. Je založen na veškerých informacích o úvěrech uchovávaných v databázi BRKI a NRKI. Vyhodnocuje informace ve Výpisech z registrů, které jsou využívány většinou českých bank a finančních institucí. Jedná se o spolehlivý nástroj pro rozhodování o poskytnutí úvěru, řízení zákaznického portfolia včetně řízení úvěrových limitů, vymáhání a v neposlední řadě i pro plnění požadavků Basel II.

icon-small-19-hover.png Portfolio Lab

Portfolio Lab služby jsou služby poskytované bankám prostřednictvím systému „PLAB“. Systém zpracovává údaje o klientech v rozsahu odpovídajícímu struktuře Výpisů z registrů dle smluvních ustanovení. Informační systém Portfolio Lab umožňuje podávání žádostí ohledně klientů bank ze strany bank a poskytování souhrnných či dílčích informací o klientech bankám s cílem jim umožnit systematické hodnocení rizika vlastního klientského portfolia nebo sledování dynamických změn. 

icon-small-19-hover.png Trendview

Služba Trendview poskytuje členům registrů informace o trendech úvěrového trhu z dat Bankovního registru klientských informací ve formě benchmarkingových reportů. Každá finanční instituce má možnost získat sadu reportů, jež porovnávají její výkonnost s průměrnou výkonností trhu ve vybraných parametrech.

icon-small-19-hover.png Query Maker

Nástroj, který umožňuje separátní využití funkčnosti hromadného dotazování do BRKI a NRKI. Zprostředkovává hromadné aktualizační a kontrolní dotazy na vybrané klienty. Na vstupu pracuje s textovým souborem v požadovaném formátu, na výstupu je možné zvolit jeden hromadný xml výstup nebo jednotlivé xml zprávy. 

icon-small-19-hover.png CLever

CLever umožňuje bankám a finančním institucím dosáhnout efektivnějšího řízení inkasa nezaplacených pohledávek prostřednictvím strukturovaně definovaných zadání, přiřazování a metod. 
Zároveň zde působí neustálé vymáhání a monitoring – to umožňuje značné zacílení procesu a jeho automatizaci.

icon-small-19-hover.png CreditFlow

CreditFlow je produkt, který umožňuje propojení se systémy na podporu rozhodování, interními i externími datovými zdroji a přiřazování aktivit různým rolím v rámci organizace (společnosti). CreditFlow tak nabízí to pravé řešení pro efektivnější a modernější řízení veškerých procesů při schvalování úvěrů.

icon-small-19-hover.png StrategyOne

StrategyOne je moderní ucelené řešení, které Vaší instituci umožňuje identifikovat cílové skupiny, budovat loajalitu zákazníků, a tím zvyšovat obraty a zisky. To vše díky kombinaci řídícího a regulačního hlediska, tedy včetně implementace algoritmů pro výpočet ratingu a odhadu rizika.