CRIF-czech.jpg

Služba sloužící k ověření osobních dokladů žadatele. Verifikuje, zda je doklad platný a zda souhlasí i v časové ose, to znamená, že dané číslo dokladu nebylo použito jinou osobou v databázi BRKI.

ID Check PLUS

Rozšíření službu ID CHECK o další atributy jako jsou adresa, e-mail nebo telefon. Tato služba má dva základní bloky ověření: frekvenční a křížové kontroly – identifikuje, jestli nejsou některé části identity setu používané nestandardně. Druhý blok je ověření, zda kombinace vstupních údajů žádosti nebyla již použita v minulosti u žádosti, ve které byla zjištěna manipulace s údaji žadatele.